A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wejścia Miasta Mysłowice w skład związku metropolitalnego tworzonego w województwie śląskim

KR.021.1.2017

Kancelaria Rady Miasta, Urząd Miasta Mysłowice

3 23
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2017-04-14

Kontakt do autora
Joanna Łoś
krm@myslowice.pl

 

Koniec
2017-04-27
Załączniki
Formularz konsultacyjny
ulotka
mapa
Opis


Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi czy mieszkańcy popierają inicjatywę wejścia Miasta Mysłowice do tworzonego Związku metropolitalnego.

Związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin położonych w województwie śląskim, tworzonym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730).
Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami z finansowym wsparciem środków z budżetu państwa.
Głównymi zadaniami związku będą: kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczny i gospodarczy, planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego oraz promocja związku metropolitalnego i jego obszaru. Związek może objąć 41 gmin: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Kobiór, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice. To obszar 2,3 tys. km2, zamieszkany przez 2,37 mln osób, na którym działa ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju.
 
Wszystkich mieszkańców zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami ujętymi w ulotce oraz do wypełnienia formularza konsultacyjnego.

Swoją opinię można przedstawić wypełniając formularz konsultacyjny dostępny:
1) na stronie poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl;
2) na stronie internetowej miasta www.myslowice.pl;
3) Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1;
4) w Kancelarii Rady Miasta w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1;
5) w punkcie Urzędu Miasta Mysłowice w C. H. Quick Park ul. Katowicka 64 lokal 27.

 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach.
„Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Mysłowice w skład tworzonego w województwie śląskim związku metropolitalnego?”.
TAK

92%

NIE

8%

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
KR.021.1.2017 Konsultacje z mieszkańcami w s... 2017-04-14 2017-04-27 Kancelaria Rady Miasta, U... 23 3 dni
Zarządzen... Mysłowicki Budżet Obywatelski 2017-03-01 2017-05-08 Wydział Rozwoju, Zespó... 0 14 dni