A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wejścia Miasta Mysłowice w skład związku metropolitalnego tworzonego w województwie śląskim

KR.021.1.2017

Kancelaria Rady Miasta, Urząd Miasta Mysłowice

0 29
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2017-04-14

Kontakt do autora
Joanna Łoś
krm@myslowice.pl

 

Koniec
2017-04-27
Załączniki
Formularz konsultacyjny
ulotka
mapa
Opis


Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi czy mieszkańcy popierają inicjatywę wejścia Miasta Mysłowice do tworzonego Związku metropolitalnego.

Związek metropolitalny będzie zrzeszeniem gmin położonych w województwie śląskim, tworzonym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730).
Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami z finansowym wsparciem środków z budżetu państwa.
Głównymi zadaniami związku będą: kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczny i gospodarczy, planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego oraz promocja związku metropolitalnego i jego obszaru. Związek może objąć 41 gmin: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Kobiór, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice. To obszar 2,3 tys. km2, zamieszkany przez 2,37 mln osób, na którym działa ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju.
 
Wszystkich mieszkańców zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami ujętymi w ulotce oraz do wypełnienia formularza konsultacyjnego.

Swoją opinię można przedstawić wypełniając formularz konsultacyjny dostępny:
1) na stronie poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl;
2) na stronie internetowej miasta www.myslowice.pl;
3) Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1;
4) w Kancelarii Rady Miasta w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1;
5) w punkcie Urzędu Miasta Mysłowice w C. H. Quick Park ul. Katowicka 64 lokal 27.

 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach.
„Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Mysłowice w skład tworzonego w województwie śląskim związku metropolitalnego?”.
TAK

90%

NIE

10%

Podsumowanie


PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE WEJŚCIA MIASTA MYSŁOWICE DO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
1.      Uchwały Nr XXXVI/551/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia Miasta Mysłowice w skład tworzonego związku metropolitalnego w województwie śląskim
2.      Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)
3.      Zarządzenia Nr 169/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wejścia Miasta Mysłowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Przedmiotem konsultacji było zebranie opinii dotyczących wejścia Miasta Mysłowice do Związku Metropolitalnego

Konsultacje przeprowadzono w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie „
Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Mysłowice w skład tworzonego w województwie śląskim związku metropolitalnego?”.

Czas trwania konsultacji został określony od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia 27 kwietnia 2017 r.

 
Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można było przekazać:
1.                drogą elektroniczną za pośrednictwem strony poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl;
2.      drogą elektroniczną na adres e-mail: krm@myslowice.pl;
3.      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41 – 400 Mysłowice;
4.      bezpośrednio:
a) w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1;
b) w Kancelarii Rady Miasta w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1;
c) w punkcie Urzędu Miasta Mysłowice w C. H. Quick Park ul. Katowicka 64 lokal 27.

W okresie wskazanym do konsultacji otrzymano 109 formularzy konsultacyjnych, zawierających :
 
·         106 głosów ważnych, w tym:
99 głosów oddanych na TAK - za wstąpieniem Miasta Mysłowice do tworzonego związku metropolitalnego;
7 głosów oddanych na NIE - przeciw wstąpieniu Miasta Mysłowice do tworzonego związku metropolitalnego;
·         3 głosy nieważne.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało