A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

projekt dokumentów: Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+

Zarządzenie Prezydenta Miasta Myslowice 155/2

Wydział Architektury, Planowania i Strategii, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


obszar miasta Mysłowice

Start
2023-03-29

Kontakt do autora
Zdzisław Hudzik
z.hudzik@um.myslowice.pl

 

Koniec
2023-05-03
Załączniki
Zarządzenie wraz z Formularzem zgłoszenia uwag
Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ - projekt
Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+
Opis
Przedstawia się do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice poświęconej konsultacjom społecznym oraz na portalu społecznościowym, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice - w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii pok. 107, projekt dokumentu Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+.
Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Mysłowice od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 3 maja 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z projektami dokumentów oraz do zgłaszania uwag i wniosków na załączonym formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia NR 155/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia  29 marca 2023 roku.
Zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej dokonuje się poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl, lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Architektury, Planowania i Strategii, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice z dopiskiem na kopercie:Konsultacje do projektu dokumentów: Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Mysłowic 2030+”.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI:
 
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało