A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mysowice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r."

OS-I.604.8.2022.KN

Zespół Ochrony Środowiska i Eksploatacji Górniczej, Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja: Start
2022-05-11

Kontakt do autora
Katarzyna Naczyńska-Budnik
k.naczynska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2022-05-24
Załączniki
Zarządzenie
POŚ
Formularz uwag
Opis
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem nr 233/22 z dnia 11 maja 2022 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Mysłowice, których przedmiotem jest projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.

Przedmiotowe konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. zbieranie uwag i wniosków w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mysłowice,
    ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia;
  2. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: srodowisko@um.myslowice.pl na przygotowanym formularzu konsultacyjnym (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje POŚ”);
  3. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl


Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
Raport z konsultacji
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało