A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje projektu aktualizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice” w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

OS-I.604.6.2022.PT

Zespół Ochrony Środowiska i Eksploatacji Górniczej, Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja: Start
2022-03-30

Kontakt do autora
Katarzyna Naczyńska-Budnik
k.naczynska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2022-04-13
Załączniki
58c66211df360a1b8768230933d4165064ff1534.22 z dnia 30 marca 2022 r
71a5ea0eee180c3c231db87cfff343b0ff4d92b3.pdf
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem nr 134/22 z dnia 30 marca 2022 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Mysłowice, których przedmiotem jest projekt aktualizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice”
w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przedmiotowe konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  1. zbieranie uwag i wniosków w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Mysłowice,
    ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia;

  2. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: srodowisko@um.myslowice.pl na przygotowanym formularzu konsultacyjnym (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje PONE”);
  3. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się na stronie www.konsultacje.myslowice.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
Raport z konsultacji
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało