A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje społeczne w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców

Im-II

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Urząd Miasta Mysłowice

0 2
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice jest zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat ww. projektu uchwały.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) zbieranie uwag, opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres : Urząd Miasta Mysłowice Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu),
2) droga elektroniczną na adres: gmk@myslowice.pl w tytule wiadomości wpisując: ,,Konsultacje społeczne- w sprawie projektu Uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców’’.
3) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.

Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu, poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Górniewski
Tomasz

Data: 2022-03-29
Dzień dobry ! Chciałem się dowiedzieć jakie kryteria będą brane pod uwagę przy naliczaniu bonifikaty na wykup mieszkania (lata najmu , lokalizacja, standard itp), co będzie brane pod uwagę przy poszczególnych warunkach naliczania bonifikaty .Dlaczego bonifikata ma być udzielana tylko do wysokości 50% wartości mieszkania . Czy wyposażenie mieszkania i to że będzie np. krótko po remoncie będzie miało wpływ na wysokość wyceny mieszkania .
Chojnowski
Wojciech

Data: 2022-03-30
Witam. Moje uwagi wysłałem drogą e-mail i epup.
Podsumowanie
Raport końcowy
z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemcówPodstawa prawna:
  1. Uchwała nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz.4039).
  2. Zarządzenie nr 90/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Mysłowice w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.


Cel konsultacji:
Zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców


Zasięg terytorialny konsultacji:
Cały teren miasta Mysłowice.


Termin prowadzenia konsultacji:
10.03.2022 r. – 01.04.2022 r. (włącznie)


Formy prowadzenia konsultacji:
Zbieranie opinii lub propozycji na piśmie na adres Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Infrastruktury Miejskiej, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, w tym drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego na stronie www.konsultacje.myslowice.pl oraz na adres e-mail: gmk@myslowice.pl


Akcja informacyjna:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji zamieszczona została na stronach internetowych: www.konsultacje.myslowice.pl, www.mzgk.myslowice.pl oraz na Facebooku MZGK w Mysłowicach.


Wyniki konsultacji:
W terminie konsultacji 27 osób zgłosiło łącznie 28 uwag/opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców, z czego:
  1. uwzględniono – jedną uwagę,
  2. nie uwzględniono – 27 uwag.

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało