A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości za 2021 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej s

Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Stawki podatku od nieruchomości za 2021 r.

Start
2020-12-23

Kontakt do autora
Grażyna Wojciechowska
g.wojciechowska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2021-01-07
Załączniki
1aa4dd320ce630273586e50cf19788e5a9d977d9.pdf
Opis
Przedstawia się do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym organizacjom pozarządowym, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice - w Wydziale Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji pok. 103, projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/465/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:

1. Organizacje pozarządowe;
2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Mysłowice, w terminie od dnia 23 grudnia 2020 roku do dnia 7 stycznia 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz zgłaszania uwag i wniosków. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało