A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Kosultacje społeczne z mieszkancami Gminy Miasta Mysłowice w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Myslowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice

Zarządzenie nr 605/20 Prezydenta Miasta Mysło

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Opis
Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Miasta Mysłowice na temat projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie

Raport końcowy
z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice
Podstawa prawna:
  1. Uchwała nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz.4039).
  2. Zarządzenie nr 605/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Mysłowice w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice.Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice.


Cel konsultacji:
Zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice.


Zasięg terytorialny konsultacji:
Cały teren Miasta Mysłowice.


Termin prowadzenia konsultacji:
27.11.2020 r. – 11.12.2020 r. (włącznie)


Formy prowadzenia konsultacji:
Zbieranie opinii lub propozycji na piśmie na adres Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Infrastruktury Miejskiej, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, w tym drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego na stronie www.konsultacje.myslowice.pl oraz na adres e-mail: gmk@myslowice.pl


Akcja informacyjna:
Informacja o rozpoczęciu konsultacji zamieszczona została:
1. Na stronie internetowej www.konsultacje.myslowice.pl
2. Na stronie internetowej www.mzgk.myslowice.pl
3. Na Facebooku, na oficjalnej stronie:
  1. Mysłowic,
  2. Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach,
  3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach,
  4. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach,
  5. Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice,
  6. MPWiK Mysłowice.

Ponadto informacja o konsultacjach społecznych pojawiła się na:
1. Itvm.pl Telewizja Mysłowice,
2. Mysłowice w internecie – MysNet.pl
3. Myslowice.Net


Wyniki konsultacji:
W terminie konsultacji dwie osoby zgłosiły łącznie 16 uwag/opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice, z  czego:
1) uwzględniono – 4 uwagi,
2) nie uwzględniono – 12 uwag.

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało