A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości za 2021 r.

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchom

Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Stawki podatku od nieruchomości za 2021 r.

Start
2020-11-24

Kontakt do autora
Grażyna Wojciechowska
g.wojciechowska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-12-08
Załączniki
b8b01fa38946c6594401e3d8bad2b40e7558c7b8.pdf
Opis
Przedstawia się do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice w dziale poświęconym organizacjom pozarządowym, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice - w Wydziale Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji pok. 103, projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:

1. Organizacje pozarządowe;
2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Mysłowice, w terminie od dnia 24 listopada 2020 roku do dnia 8 listopada 2020 roku. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz zgłaszania uwag i wniosków. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni