A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub wo

OS-II.0711.13.2020.AD

Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, 2. organizacje pozarządowe, 3. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Start
2020-11-24

Kontakt do autora
Anna Dragan
a.dragan@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-12-08
Załączniki
879f3482e0ee59fe90e7c6bbcb7d54667814297d.pdf
73b13215fd0654a95db824f421e579d81066b2c0.pdf
Opis
Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni