A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

ZARZĄDZENIE NR 580/20

Kancelaria Prezydenta Miasta

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje będą miały zasięg miejski - będą obejmowały cały teren miasta Mysłowice

Start
2020-11-10

Kontakt do autora
Kancelaria Prezydenta Miasta Zespół Dialogu
m.ziolkowski@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-11-26
Załączniki
Ogłoszenie
Zarządzenie
Uchwała
Raport z konsultacji
Opis
Na podstawie: art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)


PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICEprzedstawia do konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta jest zebranie uwag i opinii
na temat uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia
Związek Samorządów Polskich. Konsultacje będą miały zasięg miejski - będą obejmowały cały teren miasta Mysłowice.

Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 10.11.2020 r. do 26.11.2020 r. (włącznie).
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  1. zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
  2. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.podsiadlo@um.myslowice.pl
    (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich”);

  3. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.

Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
Na podstawie: art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)
1. Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami było zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta w zakresie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
2. Konsultacje miały zasięg miejski, objęły cały teren miasta Mysłowice.
3. Czas trwania konsultacji ustalono na okres od 10.11.2020 r. do 26.11.2020 r.
4. Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:
1) zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
2) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.podsiadlo@um.myslowice.pl(w tytule wiadomości wpisującKonsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.”);
3) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.
W okresie wskazanym do konsultacji - nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.

PREZYDENT

MIASTA MYSŁOWICE

(-) wz. Wojciech CHMIEL
I Zastępca Prezydenta Miasta

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni