A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacjer projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice

Zarządzenie nr 520/2020 z dnia 16 październik

Kancelaria Prezydenta Miasta

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje mają zasięg miejski — dotyczący całego terenu miasta Mysłowice.

Start
2020-10-16

Kontakt do autora
Kancelaria Prezydenta Miasta Zespół Dialogu
m.ziolkowski@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-10-29
Załączniki
Zarządzenie
Ogłoszenie
Projekt uchwały
Opis
Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  1. zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
  2. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.podsiadlo@um.myslowice.pl (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice;
  3. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.

Czas trwania konsultacji ustala się na okres 14 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście Mysłowice oraz tablicy ogłoszeń i portalu społecznościowym.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039) oraz Zarządzenia nr 520/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
1. Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami było zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
2. Konsultacje miały zasięg miejski, objęły cały teren miasta Mysłowice.

3. Czas trwania konsultacji ustalono na okres od 16.10 2020 r. do 29.10.2020 r.
4. Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:
1) zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
2) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.podsiadlo@um.myslowice.pl (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/189/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice”);
3) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.
W okresie wskazanym do konsultacji - nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym.


PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
(-) Dariusz Wójtowicz


Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni