A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 254/20 Prezydenta Miasta Mysło

Kancelaria Prezydenta Miasta

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje mają zasięg miejski - dotyczący całego terenu miasta Mysłowice

Start
2020-06-08

Kontakt do autora
Kancelaria Prezydenta Miasta Zespół Dialogu
m.ziolkowski@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-06-23
Załączniki
Zarządzenie 254/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 czerwca 2020 r.
Projekt uchwały
Opis
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)

zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Mysłowice, których przedmiotem jest projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

§2

Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat uchwały, o której mowa w § 1.

§3

Konsultacje mają zasięg miejski — dotyczący całego terenu miasta Mysłowice.

§4

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  1. zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
  2. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.ziolkowski@um.myslowice.pl (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego”);
  3. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.

§5

Czas trwania konsultacji ustala się na okres 14 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście Mysłowice oraz tablicy ogłoszeń i portalu społecznościowym.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
RAPORT Z KONSULTACJI


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)  1. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice było zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
  2. Konsultacje miały zasięg miejski, objęły cały teren miasta Mysłowice.
  3. Czas trwania konsultacji ustalono na okres od 8 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. (włącznie).
  4. Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

  1. zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu i Współpracy z Jednostkami Kultury i Sportu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
  2. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.ziolkowski@um.myslowice.pl (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego”);
  3. zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.
W okresie wskazanym do konsultacji, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, jak również za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym, nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski oraz propozycje.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
zarządzen... Wyłożenie projektu Studium UiK... 2020-12-14 2021-02-26 Zespół Planowania i Str... 0 38 dni