A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

dot. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice”

OS-I.271.1.2020.PJ

Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miasto Mysłowice

Start
2020-06-03

Kontakt do autora
Sonia Olszewska
s.olszewska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-06-17
Załączniki
fc64aff6f03166a71988aca4e56d4d374ba9f824.05
3cc72651ce47c02856537265276c150897020994.2020 prezydenta miasta mysłowice z dnia 03
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem nr 249/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice, którego przedmiotem jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice” opracowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach przy ul. Rymera 3/4 na zlecenie Miasta Mysłowice.
W terminie od 03 -17.06.2020 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:
1.      w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Mysłowice, Powstańców 1, 41-400 Mysłowice za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia
2.      ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice, przy ul. Strumieńskiego 5
3.      na adres poczty elektronicznej: środowisko@um.myslowice.pl na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Podsumowanie
Na podstawie Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice
 
Wdniach od 03.06.2020 r. do 17.06.2020 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Mysłowice, którym przedmiotem był „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice” opracowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii  z siedzibą w Katowicach przy ul. Rymera 3/ 4 na zlecenie Miasta Mysłowice.
 
Mieszkańcy miasta Mysłowice w wyżej wskazanym terminie mogli zgłaszać opinie w formie pisemnej  w zakresie konsultowanego dokumentu.
 
W okresie wskazanym do konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga, opinia oraz wniosek.
 
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało