A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk oraz okreslenia sezonui kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku

OS-I.6344.2.2019.SS

Wydział OChrony Środowiska, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


konsultacje społeczne na mieszkańców miasta Mysłowice

Start
2020-01-15

Kontakt do autora
Sonia Olszewska
s.olszewska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2020-02-04
Załączniki
6d7981c23ddbae95bb17fe88a0782493fa975b5f.pdf
Opis


Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest przedstawienie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych  podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Mysłowice w roku 2020 obejmujący następujące kąpieliska:
1. Hubertus, położonego przy ul. Szabelnia w Mysłowicach, na działce nr 2082/25, obejmujący wydzielony fragment wód stawu Hubertus 3,
2. Park Słupna położonego przy ul. Stadionowej w Mysłowicach, na działkach 192 i 183, obejmujący wydzielony fragment stawu Park Słupna,  o    - których organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach przy                 ul. Ks. N. Bończyka 32z.

Opinie należy składać na piśmie, w terminie do 04.02.2020 r.

Projekt Uchwały dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Mysłowice http://www.bip.my...ezydenta-miasta.html


Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało