A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej o nazwie Słupna

KR.0012.12.3.2019

Kancelaria Rady Miasta, Urząd Miasta Mysłowice

0 21
Obszar, którego dotyczy dyskusja: Start
2019-11-04

Kontakt do autora
Joanna Łoś-Paluszkiewicz
krm@myslowice.pl

 

Koniec
2019-11-30
Załączniki
mapa z propozycją obszaru
Uchwała Rady Miasta
Opis
Mieszkańcy Miasta złożyli wniosek o utworzenie nowej jednostki pomocniczej Miasta Mysłowice.

Nowa jednostka o nazwie Słupna powstałaby w wyniku podziału aktualnie istniejących Dzielnic: Brzęczkowice i Słupna, Mysłowice – Centrum, Stare Miasto, Janów Miejski – Ćmok. Dzielnica Słupna byłaby 16 jednostką pomocniczą miasta.

Proponowany obszar nowej jednostki obejmowałby ulice: B. Głowackiego, E. Caspariego, J. Sułkowskiego, J. Korczaka, Gen. J. Ziętka numery nieparzyste 1-13 i 2, Ks. J. Kani, K. Miarki 36, Kolejowa 2-2a, Krótka, Oświęcimska od 13 do końca nr nieparzyste oraz od 48 do końca nr parzyste, Promenada od źródełka od nr 5 do końca, Portowa, Robotnicza nr 68 – 71, Rzeczna, Skośna, Stadionowa od nr 1 do linii kolejowej, S. Żeromskiego.

Ankietę można złożyć w następujących placówkach:

1) Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mysłowicach;

2) II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach,

3) Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 w Mysłowicach;

4) Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Kard. A. Hlonda 16 w Mysłowicach;

5) Urzędzie Miasta Mysłowice w Kancelarii Rady Miasta Plac Wolności 5 w Mysłowicach.

6) elektronicznie poprzez platformę dedykowaną konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl.CZY JESTEŚ ZA POWSTANIEM NOWEJ JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA O NAZWIE SŁUPNA?
TAK

62%

NIE

38%

Podsumowanie


Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 35, poz. 819) oraz Uchwały Nr XIII/212/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Mysłowice w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta o nazwie Dzielnica Słupna.


Konsultacje przeprowadzono w celu zebrania opinii na temat propozycji utworzenia nowej jednostki pomocniczej miasta.

Czas trwania konsultacji został określony na okres od 4 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.


W okresie wskazanym do konsultacji wpłynęły:
- 103 ankiety w formie papierowej, z czego:
95 ankiet uznano za prawidłowo wypełnione,
8 ankiet uznano za nieważne z powodu braku podpisu lub braku adresu zamieszkania.


z 95 ankiet prawidłowo wypełnionych:
83 mieszkańców było za utworzeniem jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Słupna
w tym: 71 mieszkańców z obszaru 4 Dzielnic objętych wnioskiem (w tym 58 mieszkańców z obszaru objętego terenem proponowanej Dzielnicy Słupna)
12 mieszkańców z pozostałego obszaru miasta
12 mieszkańców było przeciw utworzeniu jednostki (w tym: 10 mieszkańców z obszaru 4 Dzielnic objętych wnioskiem oraz 2 mieszkańców z pozostałego obszaru miasta)


- za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl. zebrano 21 opinii, wśród których:
62 % ankietowanych wypowiedziało się za utworzeniem jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Słupna,
38 % ankietowanych było przeciw utworzeniu jednostki.

Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało