A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

zarządzenie nr 388/19 Prezydenta Miasta Mysło

Zespół Planowania i Strategii, UM Mysłowice

16 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2019-09-06

Kontakt do autora
Katarzyna Pucher
k.pucher@um.myslowice.pl

 

Koniec
2019-11-30
Załączniki
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
OpisINFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH


Na podstawie: § 4 ust. 1 uchwały Rady Miasta Mysłowice nr LVI/1065/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice oraz zarządzenia nr 388/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 5 września 2019 r.

Prezydent Miasta Mysłowice
przedstawia do konsultacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zaprasza do punktu konsultacyjnego, gdzie można będzie uzyskać informacje dotyczące przystąpienia do zmiany Studium. Punkt znajduje się w Urzędzie Miasta Mysłowice w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania w Zespole Planowania i Strategii pod adresem: Plac Wolności 5, pokój nr 107 w dni robocze, godzinach pracy Urzędu.Spotkania umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii dotyczących zmian w Studium rozpoczynać się będą o godzinie 17:00 w dniach:
23.09. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8
01.10. Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7
07.10. Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3
21.10. CKZIU ul. Pocztowa 20
23.10. Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Laryska 5Każdy zainteresowany mieszkaniec może składać wnioski dotyczące zmiany studium na formularzu udostępnionym przez Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Miasta Mysłowice (link: http://www.bip.myslowice.pl/page/7747). Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2019 r.Po więcej informacji zapraszamy www.planowanie.myslowice.ply na stronę internetowąWyniki konsultacji podane będą do wiadomości publicznej w formie raportu z konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.Prezydent Miasta Mysłowice, jako Administrator Danych Osobowych pozyskanych w ramach składanych wniosków, wypełniając art.12 RODO wskazuje, że wszelkie informacje o których mowa w art.13 RODO zawarte są w formularzu wniosku oraz na stronie www.bip.myslowice.pl

Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało
IM-II.7235... Przeprowadzenie konsultacji proj... 2019-11-13 2019-11-27 Wydział Infrastruktury M... 0 13 dni
KR.0012.12... Konsultacje społeczne w sprawie... 2019-11-04 2019-11-30 Kancelaria Rady Miasta, U... 11 16 dni
zarządzen... przystąpienie do zmiany Studium... 2019-09-06 2019-11-30 Zespół Planowania i Str... 0 16 dni