A A A
Wersja graficzna

Konsultacja

w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/599/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice

Zarządzenie nr 183/19

Kancelaria Prezydenta Miasta

0 2
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje mają zasięg miejski - dotyczy całego terenu miasta Mysłowice

Start
2019-04-23

Kontakt do autora
Kancelaria Prezydenta Miasta Zespół Dialogu
m.ziolkowski@um.myslowice.pl

 

Koniec
2019-05-10
Załączniki
Zarządzenie 183/19
Projekt uchwały
Opis
Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat uchwały, w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/599/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.Konsultacje mają zasięg miejski — dotyczący całego terenu miasta Mysłowice.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:


1) zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;2) zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.ziolkowski@um.myslowice.pl (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne w zakresie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice”);3)  zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.
 

Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 23 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Grupa
Ewa

Data: 2019-04-23
Logo kompletnie nieczytelne. W mysłowickich szkołach średnich z pewnością jest sporo uzdolnionej graficznie młodzieży. Dlaczego Miasto Mysłowice nie rozpisze konkursu wśród uczniów?
Myrda
Rafał

Data: 2019-05-07
Propozycja nowego loga jest moim zdanie nieestetyczna oraz nieczytelna, rozumiem zarys twórcy aby logo MRM wpisywało się w kolorystkę obecnego loga Mysłowic jednak efekt końcowy jest fatalny. Jeśli literka R w swojej kolorystyce miała nawiązywać do śląskiej flagi to proponowałbym odwrócenie kolorystki bo obecnie przypomina flagę Ukrainy. Pozdrawiam serdecznie !
Podsumowanie

RAPORT Z KONSULTACJI
 
Mysłowice, dnia 17.05.2019 r.
  


 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/599/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)

1.      Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/599/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
2.      Konsultacje miały zasięg miejski, objęły cały teren miasta Mysłowice.
3.      Czas trwania konsultacji ustalono na okres od 23 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. (włącznie).
 
4.      Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:
1)    zbieranie uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, Kancelaria Prezydenta Miasta, Zespół Dialogu , ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice;
2)    zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej na adres: m.ziolkowski@um.myslowice.pl (w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne w zakresie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice”);
3)    zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę dedykowaną konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.
 
                W okresie wskazanym do konsultacji, za pośrednictwem platformy dedykowanej konsultacjom znajdującą się pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl, wpłynęły dwie uwagi odnośnie projektu uchwały.
 
                Zgłoszone uwagi negatywnie odnoszą się do zaprezentowanego projektu nowego loga Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice, wskazując na jego nieczytelność.
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało