A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu

OS-I.621.2.2017.TL

Wydział OChrony Środowiska, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


Konsultacje społeczne dla mieszkańców Miasta Mysłowice

Start
2018-10-10

Kontakt do autora
Sonia Olszewska
s.olszewska@um.myslowice.pl

 

Koniec
2018-10-31
Załączniki
brak
Opis
Dokumant został opracowany przez konsorcjum IETU, IMGW, Arcadis sp. z o.o na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Niezależnie od prowadzonych konsultacji jest n poddawany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, którą prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Link do dokumentu
http://www.bip.myslowice.pl/page/1379,obwieszczenia-wydzialu-ochrony-Srodowiska.html
Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało