A A A
Wersja kontrastowa

Konsultacja

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Mysłowice w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cedrowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta 375/10

Wydział Geodezji i Katastru, Urząd Miasta Mysłowice

0 0
Obszar, którego dotyczy dyskusja:


miejski

Start
2018-09-10

Kontakt do autora
Łukasz Dera
l.dera@um.myslowice.pl

 

Koniec
2018-09-24
Załączniki
Projekt uchwały
Zarządzenie Nr 375/2018
Formularz konsultacyjny
Opis
Prezydent Miasta Mysłowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania nazwy ulica Cedrowa dla nowej ulicy łączącej ul. Janowską z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Mysłowicach.


Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jest zebranie uwag i opinii mieszkańców miasta na temat ww.propozycji nadania nazwy dla nowej nazwy ulicy łączącej ul. Janowską z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w MysłowicachKonsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.


Formularz konsultacyjny można złożyć:1) drogą elektroniczną za pośrednictwem strony poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.myslowice.pl;
2) drogą elektroniczną na adres e-mail: um@myslowice.pl; um_geodezja@myslowice.pl;
3) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1,
41-400 Mysłowice;

4) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Mysłowice w Kancelarii Ogólnej, ul. Powstańców 1 oraz
w Wydziale Geodezji i Katastru, Plac Wolności 4.

Opinie
Dodaj swoją opinię.
Autor Opinia
Inne konsultacje
Najnowsze konsultacje.
Sygnatura Temat konsultaji Start Koniec Autor Opinie Pozostało